2018 Competition Results

DSC_3909
DSC_3615
DSC_3859
DSC_3634
DSC_3636
DSC_3632
DSC_3869
DSC_3666
DSC_3633
DSC_3625
DSC_3619
DSC_3626
DSC_3630
DSC_3617
DSC_3627
DSC_3640
DSC_3616
DSC_3638
DSC_3651
DSC_3829
yÇO伿]Òí¥0àæä«(øºf俵öskN1Ñþ_x£(ý3ôZóf¶þùR×AÚí5YÜŵ³Æʤõ,H=³ aOIò5¥ÿ´MBçP{½
DSC_3841
DSC_3850
DSC_3853
DSC_3864
DSC_3849
DSC_3871
DSC_3878
DSC_3906
DSC_3884
DSC_3660
DSC_3890
DSC_3894
DSC_3664
DSC_3892
DSC_3114
DSC_3304
DSC_3351
DSC_3158
DSC_3330
DSC_3320
DSC_3141
DSC_3475
DSC_3372
DSC_3306
DSC_3477
DSC_3519
DSC_3476
DSC_3483
DSC_3490
DSC_3522
DSC_3513
DSC_3504
DSC_3515
DSC_3517
DSC_3541
DSC_3506
DSC_3543
DSC_3554
DSC_3531
DSC_3538
DSC_3539
DSC_3540
DSC_3544
DSC_3512
DSC_3552
DSC_3532
DSC_3523
DSC_3527
DSC_3555
DSC_3558
DSC_3559
DSC_3581
DSC_3560
DSC_3561
DSC_3564
DSC_3563
DSC_3568
DSC_3579
DSC_3570
DSC_3556
DSC_3580
DSC_3583
DSC_3584
DSC_3586
DSC_3566
DSC_3596
DSC_3571
DSC_3601
DSC_3604
DSC_3567
DSC_3603
DSC_3606
DSC_3611
DSC_3612
DSC_3613
DSC_3614
DSC_3591
DSC_3114
 


2018 NATIONAL STOMP N SHAKE CHEERLEADING 

GRAND CHAMPIONS

Highland Springs High School Cheerleaders

Highland Springs, VA

 

2018 NATIONAL STOMP N SHAKE

DANCE

GRAND CHAMPIONS

Kings Fork High School

"Royal Elegance"

Suffolk, VA

 

VIEW MORE RESULTS

  • google-plus-square
  • twitter-bird2-square
  • facebook-square

​Copyright 2013, No CHEERLEADERS OR DANCERS were harmed in the making of this website